Kulthorn Kirby
Location   :   Suwinthawong Road, Chachoengsao
Year   :   2014
Budget Type   :   RENOVATION
Designed Area (sq.m.)   : 138
Built Area (sq.m)   :   138
Budget   :   1,133,000
Scope Of Service   :

  • Interior design
  • Electrical system
  • Graphic & signage
  • Loose furniture

ออกแบบตกแต่งสำนักงาน

งานตกแต่งภายในเน้นงานสีขาว และลวดลายของไม้ ทำให้บรรยากาศสำนักงานนี้ดูอบอุ่น แต่ยังคงทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูมั่นคง งานตกแต่งเน้นคุณภาพของงาน วัสดุ Premium ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเราเกิดความพึงพอใจ