เจอนี่ Journey Café • Eatery • Bar

Owner   :   บริษัท สตาร์โฮม จำกัด
Location :  Ladkrabang, Bangkok 10520
Budget (baht) :   1.60 M.
Scope Of Service   :

  • Interior & Exterior Design
  • Decoration
  • Communication System
  • Electrical System
  • Air Conditioning System
  • Sanitary System
  • Built-In Furniture
  • Loose Furniture
  • Graphic & Signage
  • Landscape