DOTCHE
Location   :   Silom Rd., Bangkok
Year   :   2013
Budget Type   :   Decoration
Designed Area (sq.m.)   : 177
Built Area (sq.m)   :   177
Budget   :   703,970

งานตกแต่งภายในที่พักอาศัย

งานตกแต่งภายในเน้นงานสีขาว เทา ดำ ทำให้งานตกแต่งออกมาลงตัว และยังคงเน้นคุณภาพของงาน วัสดุเกรดพรีเมียม ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเราเกิดความพึงพอใจ