94 COFFEE
Location   :   Ratburana, Bangkok
Year   :   2017
Budget Type   :   RENOVETION
Designed Area (sq.m.)   : 46
Built Area (sq.m)   :   46
Budget   :   1,524,000
Scope Of Service   :

  • Interior decoration
  • Electrical system
  • Sanitary system
  • Air conditioning system
  • Graphic & signage

ออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ

งานตกแต่งภายในร้านกาแฟ 94 Coffee (94 คอฟฟี่) Max Valu ประชาอุทิศ เป็นบริการปรับปรุงร้านกาแฟ โดยเน้นโทนสีแดงซึ่งเป็นสีหลักของแบรนด์ เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของการใช้สี นักออกแบบจึงดึงสีมาใช้ที่ลวดลายกระเบื้องแล้วตัดด้วยสีขาวเพื่อลดความเข้มของสีลงอีกนิด