Retail shop design

Retail Shop Design

บริการออกแบบตกแต่งภายในร้าน Shop งานจัดแสดงสินค้า เราสามารถออกแบบร้านของคุณให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าและสร้างความจดจำที่ดีได้

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน และการออกแบบแสงสว่างที่ดี จะช่วยให้สินค้าภายในร้านของคุณโดดเด่น และมีสีสรรค์อย่างน่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนการให้บริการ

1. บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง
   – บริการให้คำปรึกษา ณ สำนักงาน ธีม, โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
      ***การนัดหมายนักออกแบบเข้าให้คำปรึกษาที่หน่วยงาน ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยมีค่าบริการให้คำปรึกษานอกสถานที่

2. บริการนำเสนอ “แบบร่างโครงการ” (PROJECT PROPOSAL)
   – แบบร่างโครงการ หมายถึง การจัดวางพื้นที่ใช้สอย (PLAN)
   – การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (DESIGN CONCEPT)
   – การนำเสนอ งบประมาณเบื้องต้นของงานตกแต่ง
***ค่าบริการจัดทำแบบร่างโครงการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่งานออกแบบ)

3. เริ่มงานออแบบ – ตกแต่งภายใน
  – ลูกค้าอนุมัติแบบร่าง งบประมาณในขั้นตอนที่ 2 พร้อมเซ็นสัญญา ออกแบบ-ตกแต่ง
  – เริ่มดำเนินการออกแบบ กำหนดวัสดุ ทำราคาจริงตามแบบและเริ่มงานตกแต่งภายใน

FULFILL
ถ้าร้านของคุณมีพื้น ผนัง และเพดานที่พร้อมอยู่แล้ว งานออกแบบก็จะเหลือแต่ การตกแต่งหน้าร้าน ป้าย เฟอร์นิเจอร์ งานbuilt-in และเครื่องใช้ในร้านเท่านั้น    

8,000-13,500 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและลอยตัว
– ผนังตกแต่ง ผนัง เพดานเพิ่มเติมบางส่วนฯ
– ของประดับตกแต่งร้าน เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

DECORATION
ถ้าห้องหรืออาคารของคุณต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน เช่น พื้นที่เซ้งหรือเช่าบนห้าง แต่ดีที่งานระบบของอาคารใช้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวางระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และหรือสุขาภิบาล กันใหม่  

11,500-17,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– งงานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง/span>
– เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและลอยตัว
– ของประดับตกแต่งร้าน เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW or RENOVATION
บ้านหรือห้องที่จะต้องทำใหม่กันทั้งหมด ตั้งแต่ วางระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ออกแบบแสงสว่าง และตกแต่งภายใน เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะได้เหมือนบ้านใหม่กันเลย  

15,5000-21,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และระบบปรับอากาศใหม่
– เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและลอยตัว
– ของประดับตกแต่งร้าน เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW BUILT
ถ้าคุณมีแต่ที่ดินว่างเปล่าแต่พร้อมที่จะปลูกสร้างแล้ว เรามาเริ่มออกแบบธุรกิจกันเลย เริ่มตั้งแต่การวางผังที่ดินและตำแหน่งอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กำหนดรูปลักษณ์อาคาร ออกแบบงานระบบ ตลอดจนตกแต่งภายในที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

25,000-32,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– ออกแบบ จัดวางผัง และก่อสร้างอาคารใหม่ รวมถึงงานฐานราก โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอาคาร
– งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนัง
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้น
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและสื่อสาร
– งานออกแบบ และติดตั้งระบบสุขาภิบาล รวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว
– เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและลอยตัว
– ของประดับตกแต่งร้าน เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ