Office Design


บริการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ออฟฟิศ  ให้มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์การตกแต่ง เหมาะสมตามสไตล์ธุรกิจของคุณ รวมถึงการจัด Layout พื้นที่สำนักงานให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

เราพร้อมจัดสรรค์ ออกแบบตกแต่งสำนักงานหรือออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศและสุนทรียภาพในที่ทำงาน ช่วยทำให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้น ให้ที่ทำงานของคุณเป็นที่กำเนิดไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง
   – บริการให้คำปรึกษา ณ สำนักงาน ธีม, โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
      ***การนัดหมายนักออกแบบเข้าให้คำปรึกษาที่หน่วยงาน ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยมีค่าบริการให้คำปรึกษานอกสถานที่

2. บริการนำเสนอ “แบบร่างโครงการ” (PROJECT PROPOSAL)
   – แบบร่างโครงการ หมายถึง การจัดวางพื้นที่ใช้สอย (PLAN)
   – การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (DESIGN CONCEPT)
   – การนำเสนอ งบประมาณเบื้องต้นของงานตกแต่ง
     ***ค่าบริการจัดทำแบบร่างโครงการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่งานออกแบบ)

3. เริ่มงานออแบบ – ตกแต่งภายใน
   – ลูกค้าอนุมัติแบบร่างและงบประมาณตามขั้นตอนที่ 2 พร้อมเซ็นสัญญางานออกแบบ-ตกแต่ง
   – เริ่มดำเนินการออกแบบ กำหนดวัสดุ ทำราคาจริงตามแบบเพื่อนำเสนอและเริ่มงานตกแต่งภายใน

FULFILL
ถ้าออฟฟิศของคุณมีพื้น ผนัง และเพดานที่ตกแต่งแล้ว การออกแบบตกแต่งก็จะเหลือแต่ เฟอร์นิเจอร์ งานbuilt-in งานม่าน และของตกแต่งเท่านั้น  

8,000-13,500 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
– ผนังตกแต่ง ผนัง เพดานเพิ่มเติมบางส่วน
– ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

DECORATION
ถ้าห้องหรืออาคารของคุณต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน เช่น พื้นที่สำนักงานเซ้งหรือเช่าบนตึก แต่ดีที่งานระบบของอาคารใช้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวางระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และสุขาภิบาล กันใหม่  

11,500-17,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง
– เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
– ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW or RENOVATION
ห้องว่างหรืออาคารที่ต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน รวมทั้งงานระบบของอาคาร เช่น งานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล ก็ยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถงานได้  

15,500-21,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และระบบปรับอากาศใหม่
– เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
– ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEWBUILT
ถ้าคุณมีแต่ที่ดินว่างเปล่าแต่พร้อมที่จะปลูกสร้างแล้ว เรามาเริ่มออกแบบธุรกิจกันเลย เริ่มตั้งแต่การวางผังที่ดินและตำแหน่งอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กำหนดรูปลักษณ์อาคาร ออกแบบงานระบบ ตลอดจนตกแต่งภายใน ที่ดีไซน์ทั้งหมดจะสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ  

25,000-35,000 Baht / sq.m.
งบนี้รวมอะไรบ้าง

– ออกแบบ จัดวางผัง และก่อสร้างอาคารใหม่ รวมถึงงานฐานราก โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอาคาร
– งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
– ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
– งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
– ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและสื่อสารใหม่
– งานออกแบบ และติดตั้งระบบสุขาภิบาลใหม่ รวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว
– เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
– ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ