💸เรื่องเงิน คือเรื่องใหญ่ ดังนั้นก่อนซื้อบ้านให้พิจารณาเรื่องเงินเก็บ รายได้ และค่าใช้จ่ายให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน สถาบันการเงินเพื่อยื่นกู้ สินเชื่อบ้าน จึงเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาสำคัญ

ซึ่งปัจจัยที่ใช้ประกอบการเลือกสถาบันการเงินก็คือ ดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
เรารวบรวมดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคารมาฝากกัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกธนาคาร

!!!นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ เป็นตัวแปร อย่างโปรโมชั่นหรือแคมเปญทางการตลาดที่แต่ละธนาคารจะจัดเสริมในแต่ละช่วงด้วยนะคะ📝

qmcf1mbazOp77ER8FDIbank-rateอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อunnamedรูปภาพ32

 

 

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้
หากสนใจต้องทำการตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้ง เพราะข้อเสนอของแต่ละธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
**ข้อมูลที่นำมาเสนอข้างต้นคือข้อมูลของเดือนมกราคม 2564