ปลูกบ้านเพิ่มในรั้วเดียวกัน ตอบโจทย์ลูกๆ ที่มีพ่อแม่วัยเกษียณ

ปลูกบ้านเพิ่มในรั้วเดียวกัน ตอบโจทย์ลูกๆ ที่มีพ่อแม่วัยเกษียณ

“พ่อกับแม่อายุมากขึ้นทุกวัน อยากกลับไปดูแลท่าน แต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัว” หากคุณมองหาบ้านเล็ก ๆ ที่สามารถมาปลูกในรั้วเดียวกันกับบ้านหลักของคุณพ่อคุณแม่ โดยสามารถก่อสร้างได้ภายในเวลาที่จำกัด ไม่สร้างมลพิษในขณะก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น เสียง หรือกลิ่น...