พื้นที่บ้านเหลือ ต่อเติมหรือซื้อบ้านอีกหลังไปตั้งดี?

พื้นที่บ้านเหลือ ต่อเติมหรือซื้อบ้านอีกหลังไปตั้งดี?

เจ้าของบ้านมีความต้องการให้เป็นบ้านสำหรับลูกชายและภรรยาที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาเมืองไทยจะได้มาอยู่ภายในรั้วเดียวกัน มีความต้องการให้บ้านมีลักษณะเหมือนบ้านเดี่ยว คือ มีความเป็นส่วนตัว มีฟังก์ชั่นครบถ้วนเหมือนบ้านหลังใหญ่ และอยู่ในบริเวณสวน สัมผัสชีวิตกลางแจ้ง...