“เจอนี่ journey” เมื่อหลาย quests โคจรมาเจอกัน

“เจอนี่ journey” เมื่อหลาย quests โคจรมาเจอกัน

“เจอนี่ journey” เมื่อหลาย quests โคจรมาเจอกัน งาน Renovate ร้านเจอนี่ เป็นหนึ่งในงานที่เกิดขึ้นรวดเร็วมาก และใช้เวลาสั้นมาก ๆ ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งงานตกแต่งจนแล้วเสร็จเพียงเดือนเศษ ๆ ด้วยโจทย์สั้น ๆ แต่สำคัญยิ่ง สำหรับทุกธุรกิจร้านอาหารในช่วง...