เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้าน📍

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้าน📍

💸เรื่องเงิน คือเรื่องใหญ่ ดังนั้นก่อนซื้อบ้านให้พิจารณาเรื่องเงินเก็บ รายได้ และค่าใช้จ่ายให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน สถาบันการเงินเพื่อยื่นกู้ สินเชื่อบ้าน จึงเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาสำคัญ ซึ่งปัจจัยที่ใช้ประกอบการเลือกสถาบันการเงินก็คือ ดอกเบี้ยบ้าน...